Trollbackens förskola 

Föräldrakooperativ, Gårdsby Växjö

Fritidsverksamhet på Trollbacken

På Trollbacken bedrivs även fritidsverksamhet för de barnen som går i skolan och förskoleklassen. Barnen åker med skolbussen till och från skolan och har därför både morgon- och eftermiddagsfritids på Trollbacken. Fritidsverksamheten som bedrivs följs enligt Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, rev 2017 och de krav som medföljer. 

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, rev 2017

Fritidsgruppen Vt-21 består av 20 elever och 2 pedagoger. 

På Trollbacken erbjuder vi barnen en menigsfull fritid genom att både få arbeta i våra inne och utemiljöer. Vår fritidstid kan består av en utedag i våra bokskogar där vi utforskar naturen, skapande i ateljén med allt från färg, lim till olika byggprojekt eller bara få landa och varva ner tillsammans med en pedagog och leka tillsammans. 

Bild från en av våra fritidsresor